Bunova AB | Ventilationstjänster i Stockholm & Uppsala!

Vi bidrar till en hälsosam luft genom att tillhandahålla fullgod ventilation, allt för att värna om och bidra till en hälsosam vardag!

VÄLKOMMEN TILL BUNOVA!

Bunovas vardag är att erbjuda er en hälsosam luft genom att tillhandahålla fullgod ventilation, allt för att att värna om och bidra till en hälsosam vardag!

 VENTILATIONENS VARDAG

Vi kan ganska snabbt och enkelt konstatera att luft är livsviktigt, inte minst för mänsklighetens existens. Ventilation i ett hem, kontor eller en byggnad är en grundläggande funktion. Att bevara en värdefull miljö och samtidigt få en fullgod ventilation kräver god kunskap och erfarenhet.

Under modern tid har ventilationen ofta enbart setts som en teknisk funktion, varför detta lett till allt mer skrymmande installationer och tekniskt komplicerade system. De byggnadstekniska förutsättningarna har försummats. Det ursprungliga ventilationssystemet är inte bara en funktion, utan även ett uttryck för byggnadens karaktär. Det är därför viktigt med underhåll och kontinuerlig uppföljning av ventilationens kapacitet.

Smutsiga kanaler och dålig kapacitet är en utav de bidragande effekter till en oduglig ventilation.

Ta gärna kontakt med oss för mer information!