SERVICETJÄNSTER

Vi ombesörjer ventilationstjänster inom Stockholms- & Uppsala regionen.

Våra servicetjänster är omfattande, varför vi utvecklat ett specifikt kunnande inom ventilationsområdet och samarbetar i förekommande fall med våra specialiserade samarbetspartners. Allt för att våra servicetjänster skall hålla en högkvalitativ leverans inom samtliga serviceområden.

Isolering

Kanaler för t.ex. tilluft, återluft eller frånluft som är anslutna till värmeåtervinning får inte förlora sitt energiinnehåll på vägen.
Vi erbjuder effektiva isoleringstjänster som begränsar temperatursfallet som i sin tur minskar energiförlusten och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet.

Installation

En fullgod ventilation avlägsnar lukter, matos och skadliga gaser från t.ex. byggnadsmaterial samt förebygger fuktrelaterade mögel och rötskador.
Vi erbjuder därför högkvalitativa installationstjänster.

Våra servicetjänster vänder sig till stora som små bostadshus & företagare.